Training en coaching

Training & coaching

Training & Coaching: Kennisdeling en samenwerking

Bij Professionals4U geloven we sterk in het belang van het delen van kennis en expertise binnen de zorgsector. Daarom hebben we een speciale focus op training en coaching. We streven ernaar om zorgprofessionals, trainers en coaches die bij ons zijn ingeschreven, met elkaar te verbinden.

Wat kunt u zoal van ons verwachten:

Tijdens een individueel coachingstraject staan uw leerdoelen centraal en zijn het uitgangspunt voor de begeleiding.

Waar u aan wilt werken stemt u af met uw coach, het kan zijn dat u meer balans wilt in uw werk of dat u bijvoorbeeld wilt werken aan persoonlijke groei, uw zelfvertrouwen vergroten, oplossen en voorkomen van stress.

Samen met de andere partij en een onafhankelijk bemiddelaar in gesprek gaan om tot een gezamenlijke oplossing te komen en toewerken naar een resultaat waar beide partijen tevreden mee zijn, dat is wat onze mediators voor u kunnen betekenen.

Het voorkomt ook vaak de gang naar de rechter waar beide partijen in feite ook niet op zitten te wachten.

In ieders leven is rouw en verlies aan de orde, of het nu gaat om het overlijden van een dierbaar iemand of het verlies van werk of relatie.

In alle gevallen kan dit behoorlijk ingrijpend zijn en hebt u even iemand nodig die samen met u hier naar kan kijken en u handvatten kan geven om het verlies te verwerken.

Elk individu heeft competenties en bij het werken in een team kunnen deze competenties elkaar aanvullen of juist tegenwerken. Wat zijn uw talenten en wat zou verder nog ontwikkeld kunnen worden.

Onze trainers werken aan deze inzichten zodat u weet wat u nodig hebt en waarna het team uiteindelijk optimaal kan functioneren.

Voor mensen met autisme is duidelijkheid essentieel, dat geldt ook voor de omgang met mensen met een verstandelijke beperking. De cursussen van Geef me de 5 bieden u en het team die duidelijkheid waardoor u op een positieve en eenduidige manier om kunt gaan met cliënten.

Hebt u belangstelling voor deze cursus laat het ons weten, we kijken dan waar u mogelijk kunt aansluiten bij een training die in uw omgeving wordt gegeven of indien er voldoende belangstelling is organiseren we zelf deze meerdaagse training in samenwerking met, Colette de Bruijn zij is gedragskundige en ervaringsdeskundig.

Bij deze training wordt gewerkt met duplo materiaal en kunt u met een afstand kijken naar de gebeurtenissen. U leert situatie opstellingen maken om de hulpvraag van de cliënt snel helder te krijgen.

De training bestaat uit twee dagdelen en kan toegevoegd worden aan je SKJ accreditatie.

Met elkaar kijken naar een specifiek probleem of specifieke vraag die er bij iemand leeft.  Door met elkaar de casus of het probleem te bespreken middels het stellen van  verhelderende open vragen kan er meer inzicht komen op mogelijke oplossingen en u wordt bewust van uw eigen handelen.

Ook kunt u met elkaar intervisie hebben om te kijken waar uw competenties liggen  en  hoe die verder uit te breiden. Intervisie gaat vaak over problemen en meestal weet u zelf wel waar u niet goed in bent, maar door juist gebruik te maken van uw kwaliteiten en die uit te breiden ervaart u meer tevredenheid en voldoening in uw werk.

De training “VERSTERK JEZELF”,  die gericht is op het versterken van zorgprofessionals.

Vanuit onze praktijk hebben wij de afgelopen periode de vraag gekregen om een groepstraining te ontwikkelen die specifiek gericht is op het versterken van medewerkers in de zorg.

 

Want je zult het wellicht herkennen; de werkdruk is hoog, de uitval is groot. Mensen staan onder grote druk en velen dreigen uit te vallen. Alle ballen in de lucht houden kost ze moeite. Vaak uit zich dat in kwetsbare situaties, waarbij mensen niet meer het overzicht hebben en de regie dreigen kwijt te raken. Ze raken hun kracht kwijt…

 

Vaak zien we ook dat er eerst uitval nodig is om te komen tot verandering. In gesprek met organisaties en vanuit eigen ervaring denken wij dat dit anders kan! Daarom hebben we als SYAN trainingen, in samenwerking met de mensen uit het werkveld, een training ontwikkeld die uitgaat van de kracht van de mensen en zorgt voor versterking van dat wat er al is!

 

De training heet “VERSTERK JEZELF als zorgprofessional” en werkt vanuit de kracht van medewerkers. In 3,5 dag trainen we een groep zorgprofessionals in het vergroten van het zelfbewustzijn en het ontwikkelen van vaardigheden bij het (her-)nemen van regie. Zowel in het persoonlijk leven als ook in werk! We gebruiken daarbij bewezen methodieken en werken vaardigheidsgericht. De medewerkers zullen de verandering ervaren!

 

Meer informatie of vragen?

Mocht je vragen hebben of meer informatie wensen, dan kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar via mailadres info@syantrainingen.nl of telefonisch op 06-12111525 (Sylvia Esman) of 06-30076824 (Anne-Mieke Mulder).

 

 

ZORGEDUCATIE met Esther

Met een energieke en praktijkgerichte benadering stimuleer ik het leren en ontwikkelen bij werkbegeleiders. Mijn workshops, die slechts 1-2 uur duren, richten zich op onderwerpen met betrekking tot begeleiding van studenten. Hierdoor krijgen werkbegeleiders de nodige tools en inspiratie om studenten effectief te begeleiden. Dankzij mijn uitgebreide ervaring in de zorg, coaching en didactische kennis voorzie ik de workshops van praktijkvoorbeelden die herkenbaar zijn. De bespreking van praktijksituaties stelt werkbegeleiders in staat om direct aan de slag te gaan, zonder de noodzaak van langdurige investeringen in dagdelen.
De ogen worden geopend en de werkbegeleider wordt (nog) beter in zijn vak!

Esther Ouwerkerk
Zorgeducatiemetesther@hotmail.com  
06 – 156 52 796

Workshop: Leervoorkeuren
‘Eén beste manier van leren bestaat niet.’

Eén beste manier van leren bestaat niet. Waarom durft die ene student die simpele handeling nog altijd niet zelfstandig uit te voeren? Waarom begint de ander als een kip zonder kop te oefenen? Waarom neemt die ander weer geen initiatief? Het antwoord op deze vragen is de diversiteit in leren bij studenten.

Een werkbegeleider coacht en begeleidt verschillende studenten. Een zekere diversiteit in leren wordt waargenomen in de begeleiding. Wanneer de werkbegeleider hier inzicht in heeft, kan deze de begeleiding daar op afstemmen. Door de leervoorkeuren onder de aandacht te brengen bij de studenten en de werkbegeleiders kan hierop meer ingespeeld worden. Hiermee wordt voorkomen dat er pas over het leren wordt gesproken wanneer er problemen optreden. Het accent kan meer gelegd worden op de leervoorkeur in relatie met de context en wat er geleerd moet worden.

Manon Ruijters (Liefde voor leren, 2020) typeert de leervoorkeuren in vijf metaforen. In de workshop worden praktijkvoorbeelden gegeven en tips voor de begeleiding.  

Workshop: Oplossingsgerichte gespreksvoering
‘Versterk wat werkt.’

Ken je dat, een student die niet in beweging komt en voortdurend afwacht totdat jij met een oplossing komt? Het probleem buiten zichzelf neerlegt? Jij harder werkt dan de student? De gespreksvoering zal vooral probleemgericht zijn. Gespreksvoering wordt gemakkelijker door stellen van oplossingsgerichte vragen.

Oplossingsgerichte gespreksvoering draait om het vinden van dat wat voor de student op dat moment in die situatie werkt. Als werkbegeleider nodig je de student uit om anders te denken, zijn gewenste toekomst te beschrijven, positieve verschillen op te merken en vooruitgang te laten inzien.

Oplossingsgerichte gespreksvoering bestaat uit een aantal principes en vragen. Dit kan het beste omschreven worden, als het vinden van de directe route naar wat werkt.

1. Als iets (beter) werkt, doe er meer van.
2. Als iets niet werkt, stop en doe iets anders.

Frederike Bannink (Oplossingsgerichte vragen, 2018) benoemt basisvragen in de oplossingsgerichte gespreksvoering. In de workshop worden deze gedeeld met praktijkvoorbeelden erbij. Daarnaast worden er manieren genoemd om het een gesprek met een student te bevorderen.

Workshop: Motivatie
‘Van moetivatie naar motivatie.’

Motivatie is de drijvende kracht achter het leersucces van een student. Het begrijpen wat de student motiveert en hoe je deze motivatie als werkbegeleider kan stimuleren, is essentieel voor de persoonlijke groei en ontwikkeling van de student. Studenten motiveren is een uitdaging. Motivatie is niet iets wat er wel of niet is, maar het is iets waar je aan kunt werken.

Herken je dat gevoel van duwen en trekken aan de student, of de gedachte “mijn student wil gewoon niet?”  Is dit aan de hand, dan zitten waarschijnlijk de werkbegeleider en student in verschillende fases in het motivatiemodel. Deze situatie kan worden voorkomen door de zorgen tijdig te delen en goed aan te sluiten bij de fase waarin de student zich bevindt. Blokkades of weerstanden tegen veranderingen ontstaan vaak als de ander het gevoel heeft dat hem iets aangeboden of opgedrongen wordt (in een tempo) dat niet bij hem past. 

Prochaska en DiClemente hebben een model beschreven welke fasen mensen doorlopen voordat zij bereid zijn om hun gedrag aan te passen. In de workshop

wordt de werkbegeleider meegenomen in de stappen die genomen kunnen worden om de student van ‘moetivatie’ naar ‘motivatie’ te krijgen?                           

Workshop: Begeleiden van jonge talenten
‘Ontcijfer de dynamiek.’

Sta je voor de uitdaging om jonge talenten te begeleiden op de werkvloer? Soms voelt het alsof je meer een opvoeder dan een werkbegeleider bent. Ontdek hoe je deze dynamische doelgroep effectief kunt begeleiden tijdens deze boeiende workshop.

Herken je deze gedachten bij jezelf? “Jongeren weten niet wat ze willen.” “Jongeren van nu zijn brutaal.” “Ze zitten de hele dag op hun mobiel.” “Ze zijn niet loyaal en zo weer vertrokken.” Het is tijd om deze stereotypen te doorbeken en de sleutel tot hun wereld te ontdekken.

In deze workshop leer je hoe je beweegt en grenzen stelt, begrijpt wat jonge talenten nodig hebben en een brug slaat tussen de generaties op de werkvloer. Laat nieuwe ideeën en invalshoeken opborrelen terwijl je geïnspireerd raakt om te begeleiden. Ontdek de belangrijkste behoeften van jonge medewerkers en leer hoe je als werkbegeleider kunt schitteren. Begrijp de verschillen tussen de generaties in het werk en pas je aanpak aan voor maximale impact.

Ben jij klaar om de uitdaging aan te gaan en een positieve verandering te brengen in de begeleiding van jonge talenten? Laat je vooroordelen achterwege en overbrug samen de generatiekloof.

 

 

                                                                 

 

 

Kennis en kunde verbinden

Onze missie is om kennis en kunde met elkaar te verbinden en zo de zorgsector te versterken. We bieden geregistreerde coaches, trainers en begeleiders de kans om hun trainingen en coaching services aan te bieden via ons bureau. Door dit te doen, faciliteren we niet alleen de groei en ontwikkeling van zorgprofessionals, maar zorgen we er ook voor dat zij hun expertise kunnen delen en overdragen aan anderen in de zorggemeenschap.

Training en coaching op maat

Bij het aanbieden van trainingen en coaching gaan we zorgvuldig te werk. We beginnen altijd met een grondige inventarisatie van de behoeften van onze opdrachtgevers. We luisteren actief naar hun specifieke wensen en eisen, en begrijpen de unieke uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd in de zorgsector.

Op basis van deze behoeftenanalyse gaan we op zoek naar trainers en coaches die het beste bij onze opdrachtgevers passen. We geloven in het bieden van op maat gemaakte oplossingen, omdat we begrijpen dat elke zorginstelling en elk individu unieke vereisten heeft als het gaat om training en coaching.

Partnerschap voor groei

Een partnerschap gaat niet over ons, maar vooral over uw organisatie en de samenwerking binnen de zorg. Door middel van deze benadering streven we naar partnerschappen die niet alleen de professionele ontwikkeling van zorgprofessionals bevorderen, maar ook bijdragen aan de verbetering van de zorgkwaliteit in het algemeen. We zijn toegewijd aan het ondersteunen van de groei van de zorgsector door training en coaching toegankelijk te maken en bij te dragen aan de continue verbetering van zorgdiensten.

Interessant?

Wilt u meer informatie over ons aanbod, neem dan vrijblijvend contact op via onderstaand contactformulier.

Interesse T&C