ZZP 'er worden

ZZP'er worden? We helpen je graag op weg! 

Werk je op dit moment als zorgverlener in loondienst maar wil je graag als zzp’er in de particuliere thuiszorg aan de slag? We helpen je graag op weg! 

Werken als zzp’er in de zorg heeft verschillende voordelen; je werkt zelfstandig, je bepaalt je eigen werkdagen- en tijden. In loondienst heb je die mogelijkheden meestal niet.

Als je via professionals4u werkt, kun je veel tijd en aandacht aan je cliënt schenken. Je werkt 1-op-1 bij cliënten thuis op vaste tijden en vaste dagen. En je krijgt de volledige ondersteuning van professionals4u. Zo kun jij je richten op datgene wat jij het liefste doet: het leveren van de beste zorg! 

Voordelen werken als Zzp'er

Waarom Professionals4U?

Voorwaarden om als Zzp'er aan de slag te gaan

Om als zzp’er in de zorg aan de slag te gaan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je natuurlijk ingeschreven staan bij de kamer van koophandel, een aansluiting bij een geschillencommissie hebben en in het bezit zijn van een geldig VOG.

Professionals4U helpt je hier stap voor stap bij. Lees hier waar je als zzp-er in de zorg aan moet voldoen.

1. Juiste inschrijving in de kamer van koophandel

Als zzp’er moet je ingeschreven staan bij de Kamer van koophandel. Je hebt als zorgverlener een eenmanszaak. Let bij de inschrijving op de juiste code. Je moet in ieder geval ingeschreven staan onder de code voor thuiszorg. Omzorg kan je voorlichting geven over de juiste code die daarbij van belang is.

2. Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Deze verklaring vraag je aan bij de gemeente waar je woont en krijg je alleen als blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van je werk als zorgverlener. Omzorg kan deze verklaring ook digitaal voor je aanvragen.

3. Aansluiten bij een geschillencommissie

Werk je als zzp’er in de zorg, dan ben je wettelijk verplicht  je aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie of klachtencommissie. Deze wettelijke verplichting komt voort uit de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg).

4. Landelijk register zorgaanbieders

Sinds 2022 moet iedere zorgaanbieder die werkt als zzp’er in de zorg ingeschreven staan in dit register. Dit register is ingesteld ter verbetering van de zorgkwaliteit. Heb je vragen hierover? professionals4U kan je helpen.

5. Overige eisen

Als je gaat werken in opdracht van particuliere cliënten die zorg vanuit een persoonsgebonden budget inkopen, is het belangrijk dat je beschikt over een specifieke AGB code (als PGB aanbieder) en dat je ingeschreven staat bij het Vecozo-register. Bij inschrijving kan profesionals4U je hier meer over vertellen en zo nodig helpen bij het aanvragen van de AGB code en het verkrijgen van het certificaat.