Particuliere thuiszorg

Professionals4U ook het thuiszorgbureau voor particuliere zorg thuis!

U wilt het liefst dat uw dierbare zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Wij staan naast u om persoonlijke zorg en ondersteuning te realiseren en zo nodig úw zorginzet als mantelzorger te verlichten.

Onze ervaren zorg-professionals ondersteunen uw naaste bij dagelijkse handelingen zoals eten en drinken, wassen en aankleden, medicatie aanreiken of toedienen, transfers en wondverzorging. Naast deze noodzakelijke zorg kan er tijd en ruimte gemaakt worden voor persoonlijke aandacht. En door inzet van een vast zorgteam worden de zorgverleners voor u bekende en vertrouwde gezichten. Particuliere zorg en verpleging wordt ingezet naar uw wensen en behoeften. Op vaste dagen en vaste tijden. Is er in de nacht verzorging of verpleging nodig? Dat kan! Professionals4U biedt nachtzorg als waaknacht of slaapnacht aan. Het kan geruststellend zijn om te weten dat er ’s nachts een zorgverlener in de buurt is die kan helpen wanneer dit nodig is. Tijdens een slaapnacht slaapt de zorgverlener bij uw naaste in huis en biedt zo nodig hulp, bijvoorbeeld bij toiletgang of verwardheid. Bij een waaknacht staat uw zorgverlener continu paraat. Gedurende de gehele nacht kan er een beroep gedaan worden op diens hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld in de terminale fase, waarbij een toeziend oog en warmte en nabijheid van grote waarde zijn. 

Verzorging & verpleging

Vriendelijke verpleegkundige verzorgt oudere.

Hulp bij dagelijkse handelingen. Verzorgen en verpleging altijd door een vast zorgteam.

Nachtzorg

Betrouwbare verzorging of verpleging ’s nachts in de vorm van waakdiensten of slaapdiensten.

Zorg bij dementie

Dementiezorg is volledig gericht op thuis wonen met een hoge kwaliteit van leven.

24-uurszorg

Professionele zorgverleners staan 24 uur per dag klaar om u te verzorgen of te verplegen

Palliatieve thuiszorg

Zorggever houdt hand vast van patiënt.

Thuiszorg in de laatste levensfase. Persoonlijk integer en op maat naar uw wensen.