Hulpvrager PGB

Hulpvrager PGB

Bent u op zoek naar iemand die u thuis kan ondersteunen, dan is een PGB mogelijk iets voor u.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Het PGB is een budget van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Hierbij kunt u denken aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, hulpmiddelen en voorzieningen. Met een PGB bepaalt u zelf welke zorgverlener u gaat ondersteunen en hoe u die zorg precies ontvangt. Maatwerk dus en dat is fijn. Al komt daar wel het nodige bij kijken. Maar hoe gaat zo’n aanvraag nu in zijn werk?

Er zijn vier verschillende PGB vormen;

 • PGB via de Wet langdurige Zorg (WLZ)
 • PGB via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • PGB via de Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • PGB via de Jeugdwet

Er zijn drie zorgloketten waar u terecht kunt, afhankelijk van uw zorgvraag, zijn dit de gemeente, de zorgverzekeraar en het CIZ. Hieronder leggen wij, per PGB vorm uit hoe zo’n aanvraag nu werkt;

PGB WLZ

 • U neemt contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor uw indicatie.
 • Het CIZ bekijkt uw persoonlijke situatie en er wordt in kaart gebracht op welke zorg u recht heeft.
 • Uw indicatie wordt naar een zorgkantoor gestuurd.
 • U vraagt bij dit zorgkantoor een PGB aan.
 • U legt uit waarom een PGB voor u geschikt is.
 • Het zorgkantoor beslist of een PGB bij u past.

PGB WMO

 • U neemt contact op met de gemeente in uw woonplaats.
 • De gemeente bekijkt uw persoonlijke situatie en er wordt in kaart gebracht op welke zorg u recht heeft.
 • U geeft aan gebruik te willen maken van een PGB en legt uit waarom een PGB geschikt voor u is.
 • De gemeente besluit of een PGB mogelijk is.

PGB Zvw

 • U vraagt een indicatie voor verpleging of verzorging aan bij de wijkverpleegkundige. Uw zorgverzekeraar kan aangeven welke wijkverpleegkundige de indicatie kan doen.
 • Samen met de wijkverpleegkundige vult u het eerste gedeelte van het aanvraagformulier in, het tweede gedeelte is het verzekerende deel en deze vult u zelf in.
 • U meldt zich bij uw eigen verzekering en dient de aanvraag in.
  De verzekeraar controleert uw aanvraag, het kan zijn dat u de aanvraag moet toelichten.
 • De verzekeraar keurt de aanvraag goed of niet.

PGB Jeugdwet

 • U meldt uw kind aan bij de gemeente.
 • De gemeente beoordeelt de zorgaanvraag.
 • Er wordt in kaart gebracht op welke zorg uw kind recht heeft.
 • Er is recht op een PGB bij individuele voorzieningen.
 • U geeft aan dat u een PGB wilt voor uw kind en legt uit waarom een PGB geschikt is voor uw kind.
 • De gemeente kiest of een PGB wordt toegekend.
 • Ook is het verstandig om vooraf een persoonlijk plan te schrijven, waarin staat wat u wel en niet kan en waar u hulp bij nodig heeft. Ook een zorgmomentenoverzicht, waarin staat op welke momenten van de dag u zorg nodig heeft en hoeveel tijd die zorg kost, is goed om te maken. Dit zijn geen verplichte onderdelen, maar om uw aanvraag goed te kunnen verwoorden is het verstandig om dit voor uzelf in kaart te hebben.

Wanneer uw PGB is toegekend dan bent u zelf verantwoordelijk voor het contracteren van zorgverleners en het bijhouden van een administratie.

Vanuit Professionals4U kunnen we u ondersteunen bij de PGB aanvraag en de administratie. Ook hebben wij diverse zorgverleners in ons bestand, waaruit u een keuze kunt mak

Interessant?

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen en wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden die wij bieden.

Dit kan via onderstaand formulier of rechtstreeks via Maria of Marleen.

Contact
Profielfoto Marleen ten Berge - medewerker Professionals4U, Werving- en selectiebureau in de zorg.

Marleen ten Berge